Hvorfor velfærdsteknologi?

Velfærdsteknologi er hjælpemidler, der kan hjælpe dig som borger - eller dine pårørende - med at klare flere ting derhjemme selv og dermed øge livskvaliteten.

Det kan også være teknologier, der gør arbejdet lettere og dermed understøtter et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

I Hjørring Kommune ønsker vi at gøre teknologi til en del af løsningen på vores velfærd nu og i fremtiden og arbejder således målrettet på at indføre teknologi som en måde at levere service til borgerne på.

Velfærdsteknologi kan være mange ting; skylle-tørre toiletter, videomøder, selvkørende støvsugere, telemedicin, spiserobotter, robotkatte osv.

Du kan læse mere om projekterne her

Hvorfor velfærdsteknologi?

Når vi indfører velfærdsteknologi er målet, at det skal give mere værdi for borgerne, for medarbejderne og økonomisk.

Livskvalitet - at kunne selv

  • Velfærdsteknologierne skal medvirke til, at borgerne bliver selvhjulpne i dagligdagen og dermed opnår større frihed og livskvalitet.
  • Eksempelvis kan borgere, der får hjælp til toiletbesøg, måske klare det selv ved hjælp af et skylle-tørre toilet. Der er også stor værdighed i at kunne klare nedre hygiejne uden hjælp.
  • Desuden har det vist sig, at skylle-tørre toiletter giver en bedre personlig hygiejne og færre infektioner og hudproblemer.

Trivsel og arbejdsglæde

  • Det tilstræbes, at teknologierne medvirker til arbejdsglæde og et godt psykisk og fysisk og arbejdsmiljø med fx færre tunge løft og skader, hvilket fx loftlifte medvirker til.
  • En loftlift gør det fx muligt at få en borger ud af sengen og på badeværelset uden at overbelaste ryggen.

Innovation

  • Vi indgår i offentlige-private innovationsprojekter (OPI) med virksomheder og uddannelsesinstitutioner om udvikling og afprøvning af teknologiske løsninger. Det skal bidrage til en højere kvalitet i teknologierne og det skal komme borger og medarbejder til gode.

Bedre udnyttelse af ressourcer

  • Velfærdsteknologier skal medvirke til at effektivisere arbejdet og frigøre ressourcer til fx andre opgaver. Vi skal sikre os, at vi udnytter ressourcerne optimalt, så vi får mest mulig velfærd for pengene.
  • Eksempelvis har vi indført selvkørende støvsugere på ældrecentre og bo- og dagtilbud på handicapområdet som erstatning for manuel støvsugning. Det har medvirket til et bedre rengøringsniveau og dermed renere luft samtidig med, at personalet bruger mindre tid på støvsugning.

Ønsker du at ansøge om hjælpemidler eller har spørgsmål hertil, skal du kontakte Myndighedsfunktionen