Teknologier og projekter

Velfærdsteknologi kan handle om mange forskellige teknologier. På denne side kan du finde forskellige eksempler på teknologier, som Hjørring kommune arbejder med.

Nogle af teknologierne er allerede indført, mens andre er under udvikling eller afprøves.

Under den enkelte teknologi er der en nærmere beskrivelse af, hvad den fx kan, og hvem den henvender sig til.

Find en oversigt over Hjørring Kommunes teknologier og projekter i denne folder