Automatisk temperaturovervågning

Automatisk temperaturovervågning og egenkontrol af fødevarer.

Projektet har undersøgt to systemer som er integreret ind i hinanden. Det ene system (ThermIt) har til formål at overvåge temperaturerne i alle køle-fryseskabe på plejecentret ved hjælp af trådløse sensorer.

Hvis der er afvigelser i temperaturerne sendes en sms alarm til en mobiltelefon. Ligeledes har medarbejderne adgang til en oversigt over alle temperaturerne som markeres med rød, hvis temperaturen stiger eller falder uden for et defineret interval.

Det andet system (Anticimex) er en elektronisk egenkontrol, som erstatter de manuelle papir kontroller. Gennem programmet er der ligeledes adgang til opdaterede procedure omkring fødevarekontrol.

Formålet er at få optimeret arbejdsgangene omkring fødevarehåndteringen, således at fødevaresikkerheden øges og der opnås tidsbesparelser.

Projekt om afprøvning af automatisk temperaturovervågning og egenkontrol af fødevare er startet i foråret 2015 og afsluttet i oktober 2015. Projektet er implementeret og overgået til drift.

Rapport kan rekvireres.

Hvor?

Projektet er udført på plejecenter i Hjørring Kommune (Lundgården).