NOPII - medicinhåndtering

Projektets formål har været at udvikle en tværkommunal model for innovative indsatser på sundheds- ældre- og handicapområdet. Modeludviklingen er sket med udgangspunkt i en konkret case, hvor projektet har forberedt et innovativt funktionsudbud på en totalløsning inden for medicinhåndtering. Der efterspørges en løsning, der ikke eksisterer på markedet i dag. Løsningen skal kunne imødekomme borgerens behov og personalets opgaver i relation til medicindosering, påmindelse, hjælp til medicingivning mm.

Med udbuddet efterspørges en virksomhed, der kan indgå i et 1 årig samarbejde om videreudvikling og test af en medicinløsning. En evaluering af løsningen i afprøvningsperioden danner grundlag for en beslutning om, hvorvidt kommunerne efterfølgende indgår en efterfølgende rammeaftale om indkøb af løsningen.  

Projektet er et tværkommunalt samarbejde mellem 9 nordjyske kommuner.

Afprøvningen forventes igangsat 3. kvartal 2017.

Læs mere om NOPII - medicinhåndtering, klik her