Online Bostøtte

Online Bostøtte er muligheden for at modtage sin bostøtte via videomøder.

Videomøderne afholdes via ”Skype for Business” som er installeret på alle medarbejders computere i Hjørring Kommune. Medarbejderne indkalder, via deres mailsystem, til et online møde hvorefter borger modtager en mail med et link.

Når mødet skal finde sted, klikker begge parter på deres links som derved giver adgang til et lukket virtuelt ”rum”, hvor borger og medarbejder har mulighed for at snakke sammen, mens de kan se hinanden.

Formålet med online bostøtte er, at borger kan opleve en mere fleksibel bostøtte. Med video kommunikation giver det mulighed for at kunne ”mødes”, selv hvis borger har det rigtig svært i perioder, og ellers måske ville have aflyst et fysisk besøg. Det betyder også, at det for nogle borgere bliver nemmere at opstarte eller afslutte den socialpsykiatriske bostøtte.

Hjørring Kommune har været en del at af projektet i samarbejde med 8 andre nordjyske kommuner. Projektetperioden var primo 2015 til medio 2016.

For yderligere information om afslutningsrapporten, klik her

Hvor?

Metoden afprøves i socialpsykiatrien i Hjørring Kommune og sammen med borgere der modtager bostøtte efter Lov om Social Service § 85.