Planlægningsskærm til Poulstruplund

Formålet er at afprøve en kommunikationsplatform (interaktive skærme), der optimerer kommunikationen mellem borgere, personale og pårørende/netværk samt understøtter borgernes selvhjulpenhed i dagligdagen og en effektiv tilrettelæggelse af arbejdet.  De interaktive skærme skal bl.a. fungere som et medarbejderrettet planlægningsredskab samt som digitale opslagstavler for medarbejdere og borgere.

Projektet skal danne grundlag for en vurdering af, om et sådan system med fordel kan udbredes til andre bo- og dagtilbud, plejecentre og/eller borgere i eget hjem.

Afprøvningen evalueres inden udgangen af 2017.

Hvor?

Afprøvningen foregår på botilbuddet Poulstruplund.