Robotkatten JustoCat

JustoCat er en socialterapeutisk kat, som kan simulere at miave, spinde og trække vejret. På ryggen under pelsen har den to sensorer, der ved berøring igangsætter katte lyde. Den kan rengøres i vaskemaskine.

Formålet med JustoCat er at øge demente borgeres livskvalitet ved at understøtte deres selvstændighed, kommunikation samt behov for stimulation og aktivitet. Erfaringer viser, at ca. 20% af borgere med demens oplever en bedre livskvalitet, når der anvendes robotter som JustoCat.

Det er effekter som større tryghed, større ro, mindre aggression, mere positiv udadvendt adfærd og bedre kognitiv stimulans. Udover den direkte borgergevinst, vil det kunne frigive personaleressourcer.

Teknologien bliver afprøvet med opstart fra august 2015 til februar 2016. Herefter laves en opsamling på afprøvningen.

Hvor?

Hjørring Kommune har indkøbt 3 JustoCats. Demenskonsulenterne vil, i tæt samarbejde med pårørende og medarbejdere, tage stilling til hvilke borgere der kan profitere af brugen af en JustoCat.