Rotoflex seng

Rotoflex gør brugeren mere selvhjulpen og mindsker behovet for pleje.

Med fjernbetjeningen kan borger selv køre sengen op i stoleposition og dreje den rundt til naturlig udstigning. Det letter personens krop for vrid og træk i forbindelse med forflytninger.

Formålet er at borger kan blive helt eller delvist selvhjulpen ved brug af en Rotoflex seng. Den giver mulighed for at borger selv kan komme ind og ud af sengen. Det understøtter borgers naturlige bevægemønstre ved ind -  og udstigning af seng og mindsker vrid og træk i forbindelse med forflytning. Den øgede mobilitet ved brug af sengen kan støtte borger i at udskyde behovet for yderlig pleje og støtte.

For spørgsmål omkring bevilling rettes henvendelse til Myndighedsfunktionen