Selvkørende støvsugere

En selvkørende støvsuger, der selv kører i oplader.

I Hjørring Kommune er det en medarbejder rettet teknologi. Det betyder at teknologien er implementeret for at kunne lette medarbejdernes rengøring, skåne tunge løft og samtidig holde gulvene renere.

Formålet er, at medarbejderen får et bedre arbejdsmiljø og at der bliver frigjort nogle ressourcer til andre opgaver.

Selvkørende støvsugerne har været afprøvet på 2 botilbud og 2 plejecentre. På baggrund af afprøvningen, blev de efterfølgende implementeret på alle plejecentre og botilbud i Hjørring Kommune.

Hvor?

Selvkørende støvsugere har været fuldt implementeret på plejecentre og botilbud i Hjørring Kommune siden medio 2015.