Sensorbleer

En intelligent ble der kan måle vandladningsmønstre (mængde og tidspunkt) hos borgere med inkontinensproblemer.

Formålet er at give en præcis udredning af borgers vandladningsmønster, som kan bruges til at tilrettelægge kontinensindsatsen ud fra.

Sensoren i bleen registrerer brugerens vandladningsrytme og – mængde. Borgeren bruger sensorbleerne i tre døgn med de bleskifte der ville være normalt. Den viden der kommer frem kan så være grundlag for de videre tiltag. F.eks. hvilken blestørrelse der passer til borgeren.

Medarbejderne kan planlægge plejen bedre, når man undgår mange lækager og forstyrrelse af folks nattesøvn. Det er et redskab til at støtte de tiltag indenfor kontinensområdet der allerede foregår i Hjørring Kommune.

Teknologien har været testet i Hjørring kommune fra marts til juni 2015 ved et plejecenter og botilbud, og indføres nu i hele kommunen til relevante borgere. Rapport kan rekvireres ved at kontakte en af projektlederne.

Se indslaget om Digitaliseringsprisen, hvor sensorbleen vandt her

Velfærdsprisen