TeleCare Nord - Hjertesvigt

TeleCare Nord – Hjertesvigt er et telemedicinsk tværsektorielt projekt der målretter sig borgere i Nordjylland der er ramt af hjertesvigt.

TeleCare Nord - Hjertesvigt er et samarbejdsprojekt mellem de 11 nordjyske kommuner, alment praktiserende læger, Region Nordjylland og Aalborg Universitet. Det bygger videre på TeleCare Nord – KOL projektet.

Ved en systematisk opfølgning med hjemmemonitorering, og med fokus på sygdomsundervisning, og rehabiliteringsindsatser, kan det forventes, at borger opnår en større indsigt i egen sygdom og derved motiveres til at tage bedre vare på sig selv med øget tryghed og sygdomsmestring til følge. Det forventes ligeledes at kunne fange sygdomsforværringer hurtigt.

Projektet har opstart 1. december 2015 og 2 år frem.

For flere informationer om projektet, klik her