TeleCare Nord - KOL

TeleCare Nord - KOL er et telemedicinsk tværsektorielt projekt der målretter sig borgere i Nordjylland der er ramt af svær KOL og som kan profitere af en selvmonitoreringsløsning.

Det er et samarbejdsprojekt mellem de 11 nordjyske kommuner, alment praktiserende læger, Region Nordjylland og Aalborg Universitet.

Formålet er at borger oplever en forbedret hverdag og kan reagere hurtigere i forhold til forværring af sygdommen. 

I praksis fungerer det ved at borgeren får udleveret et ”Telekit” som er en kuffert med en vægt, et blodtryksapparat, en saturationsmåler (måler iltmætning i blodet) og en tablet. Der ligger en app på tabletten, hvor borgeren svarer på spørgsmål som f.eks.: ”Hoster du mere, end du plejer?” Borgeren måler ligeledes blodtryk og iltmætning. Blodtryksapparatet og saturationsmåleren overfører automatisk resultaterne via Bluetooth til app’en på tabletten.

Målingerne og svarerne på spørgsmålene sendes via mobilt bredbånd til KOL sygeplejersken i Hjørring Kommune. Hvis KOL sygeplejersken kan se, at en borger har forhøjede tal, og de for eksempel hoster mere, end de plejer, så kan de reagere hurtigt og få patienten i behandling.

For flere informationer om projektet, klik her