Løsningen og dens formål

Med udbuddet har kommunerne fået en innovativ helhedsløsning, der håndterer hele leveringskæden af medicin fra apotek over indtagelse til opfølgning på manglende indtagelse.

Formål

Kommunernes opgave vedrørende medicinhåndtering til borgere i eget hjem består i dag primært i dispensering og administration af tabletter. Opgaven håndteres udelukkende manuelt af kommunernes personale, og arbejdsprocesserne kan være både omfattende og tidskrævende.

Formålet med løsningen er:

  • At øge livskvaliteten for borgere i eget hjem, der modtager hjælp til tryghed og overblik vedr. dosering, fysisk greb om pillerne, kognitivt styr på piller og kompetence om korrekt ophældning og indtagelse af medicin
  • At den sundhedsfaglige kvalitet øges, samtidigt med at omkostningerne vedrørende dosering, påmindelse og givning af medicin reduceres.

Løsningen

Helhedsløsningen til medicinhåndtering håndterer hele leveringskæden af medicin fra apotek over indtagelse til opfølgning på manglende indtagelse. Løsningen fungerer ved, at borgeren får installeret en pilleautomat i sit hjem. Pilleautomaten modtager automatisk oplysninger fra det fælles medicinkort (FMK) via det elektroniske omsorgssystem (EOJ) i kommunen.

De oplysninger bruger pilleautomaten til at bestille medicin på apoteket, til at påminde borgeren om at tage sin medicin og til at tjekke aktuel dosis, inden pilleautomaten automatisk doserer pillerne i en kop. Hvis borgeren ikke tager pillerne, giver pilleautomaten besked til Falcks vagtcentral, som ringer til borgeren for at minde borgeren om at tage medicinen eller kontakter kommunens personale, hvis borgeren ikke besvarer opkaldet fra Falck. Medicinen pakkes på apoteket, og Falck bringer medicinen ud til pillerobotten i borgers hjem.

Flowdiagram over helhedsløsning