Pilotprojekt og evalueringen

Helhedsløsningen afprøves i et 1-årig pilotprojekt, og en evaluering heraf danner grundlag for en vurdering af eventuel storskalaimplementering.

Pilotprojektet

Der gennemføres i perioden september 2017 til og med januar 2018 et pilotprojekt med udvikling og pilotafprøvning af løsningen. Løsningen skal i pilotprojektet testes hos 100 borgere fordelt i Aalborg, Hjørring og Vesthimmerlands kommuner. Løsningen udrulles successivt ud fra følgende plan:

  • 5 borgere januar 2018
  • 35 borgere marts 2018
  • 100 borgere juli 2018

Pilotprojektet forventes afsluttet ved udgangen af januar 2019, hvorefter pilotprojektet evalueres. Evalueringen danner grundlag for en vurdering af, om kommunerne ønsker at udbrede løsningen. Da løsningen allerede gennem udbuddet er konkurrenceudsat, har de 9 kommuner mulighed for medio 2019 at tilslutte sig en rammeaftale om indkøb af løsningen.

Evaluering

Digitaliseringsstyrelsen har givet støtte til evaluering af projektet, jf. initiativ 3.3 ”Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger”. Evalueringen foretages af Alexandra Instituttet. Evalueringen tager udgangspunkt i Digitaliseringsstyrelsens krav til evalueringskoncept med blandt andet en før, midtvejs og eftermåling.

Evalueringen har fokus på både borgerperspektiver, organisatoriske/medarbejderperspektiver, teknologiske perspektiver og økonomiske perspektiver (herunder udarbejdelse af businesscase for national implementering).

Løs mere om evalueringskrav og -koncept vedr. initiativ 3.3 ”Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger”