Pilotprojekt og evalueringen

Helhedsløsningen afprøves i et pilotprojekt, og en evaluering heraf danner grundlag for en vurdering af eventuel storskalaimplementering.

Pilotprojektet

Der gennemføres i perioden september 2017 til og med august 2019 et pilotprojekt med udvikling og pilotafprøvning af løsningen. Løsningen skal i pilotprojektet testes hos 100 borgere fordelt i Aalborg, Hjørring og Vesthimmerlands kommuner. De første borgere afprøver løsningen pr. november 2018. 

Pilotprojektet forventes afsluttet ved udgangen af august 2019, hvorefter pilotprojektet evalueres. Evalueringen danner grundlag for en vurdering af, om kommunerne ønsker at udbrede løsningen. Da løsningen allerede gennem udbuddet er konkurrenceudsat, har de 9 kommuner mulighed for 2. halvår 2019 at tilslutte sig en rammeaftale om indkøb af løsningen.

Evaluering

Digitaliseringsstyrelsen har givet støtte til evaluering af projektet, jf. initiativ 3.3 ”Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger”. Evalueringen foretages af Alexandra Instituttet. Evalueringen tager udgangspunkt i Digitaliseringsstyrelsens krav til evalueringskoncept med blandt andet en før, midtvejs og eftermåling.

Evalueringen har fokus på både borgerperspektiver, organisatoriske/medarbejderperspektiver, teknologiske perspektiver og økonomiske perspektiver (herunder udarbejdelse af businesscase for national implementering).

Løs mere om evalueringskrav og -koncept vedr. initiativ 3.3 ”Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger”