Værdier og principper

Når vi indfører velfærdsteknologi, arbejder vi ud fra bestemte værdier og principper.

Borgeren i centrum

Hver gang vi overvejer en ny teknologi indført, tager vi stilling til konsekvenserne. Vi tilstræber, at ny teknologi giver nytte på flere områder i form af:

De fire perspektiver

Livskvalitet og selvhjulpenhed

Teknologien skal understøtte borgernes muligheder for at klare egen tilværelse og respektere borgernes ansvar for eget liv.

Borgerne skal have frihed til at vælge og skal have indflydelse på beslutninger om eget liv.´

Værdighed - respekt for individet

Vi prioriterer fleksible løsninger, der kan tilpasses den enkelte. Der skal være respekt for livsværdier, holdninger og erfaringer, når velfærdsteknologiske løsninger indføres i hverdagen.

Vi skynder os langsomt – tryghed for borgere og medarbejdere

Nye rutiner og arbejdsgange kræver tid og tilvænning, og derfor indfører vi velfærdsteknologi med støtte og i et tempo, som borger og medarbejder finder trygt. Implementeringen sker i åbenhed og dialog med borgere og medarbejdere.

Velfærdsteknologi ifm. nybyggeri

Vi overvejer velfærdsteknologiske løsninger allerede under projekteringen af ny- og ombygninger.

Kompetenceudvikling af medarbejdere

I takt med indførelse af nye teknologier kompetenceudvikler vi medarbejderne, så medarbejderne finder tryghed i at anvende teknologierne, og teknologiernes potentiale udnyttes optimalt.

Læs mere om vision og strategi for digitalisering og velfærdsteknologi fra 2016-2020, klik her